Ustawa F-gazowa | obowiązki

Obowiązki posiadaczy urządzeń – Ustawa F-gazowa

Potocznie zwana Ustawa F-gazowa to zbiór przepisów, z których główne to Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 881 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 88 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000088) uchwalone na podstawie Ustawy z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1996 nr 41 poz. 176 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960410176- ).

 

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

  • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (w skrócie: CRO) został utworzony na mocy art. 19 ww. Ustawy w Instytucie Chemii Przemysłowej (w skrócie: IChP) jako „wyspecjalizowanej jednostce”
  • Zgodnie z art. 14 ww. Ustawy operatorzy urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepłą, urządzeń zawierających rozpuszczalniki) zakładają w CRO „Karty Urządzenia” dla stacjonarnych urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów, FGC)

W Kartach zawarte są:

  • dane dotyczące operatora oraz dane dotyczące urządzenia/systemu wprowadzane przez osobę zakładającą Kartę w momencie zakładania Karty
  • dane o czynnościach wykonywanych na urządzeniu/systemie  wpisywane przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do wykonywania tych
    czynności (np. kontroli szczelności, serwisowania lub odzysku), ale dopiero pod wykonaniu tych czynności

Ciekawy artykuł pt „Co wnosi nowa ustawa f-gazowa Opinie i kontrowersje wokół niektórych jej zapisów?” na portalu www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Czy wiesz jakie obowiązki nakłada na Ciebie ustawa F-gazowa?

 
Możesz zlecić nam wszystkie formalności: rejestracje w CRO oraz pamiętanie o wszystkich przyszłych zobowiązaniach.

Serwisujemy urządzenia takich marek jak

Junkers Bosch - logo
Buderus - logo
Stiebel Eltron - logo
Panasonic - logo

Formularz kontaktowy

5 + 6 =

Pompy Ciepła Serwis Bydgoszcz - logo

ul. Daktylowa 7
85-362 Bydgoszcz

 

Przyjmowanie zgłoszeń 605 099 969

tel. 52 3797231
fax 52 3798830
kom. 601 681 497

e-mail: serwis@pompy-ciepla.bydgoszcz.pl