Autoryzowany serwis pomp ciepła w Bydgoszczy

Centrum Serwisowe pomp ciepla Junkers Bosch i autoryzowany serwis pomp ciepła Buderus, Stiebel Eltron, Panasonic i Nilan

Serwis pomp ciepła w Bydgoszczy

Jesteśmy zespołem specjalistów zajmujących się serwisowaniem urządzeń grzewczych w szczególności pomp ciepła.

Bezustannie szkolimy się i nabywamy doświadczenia, aby każdy użytkownik mógł bezawaryjnie, oszczędnie i bezpiecznie korzystać ze z urządzeń.

 

Centrum serwisowe Junkers Bosch w Bydgoszczy

Serwis pomp ciepła Junkers Bosch - logoJesteśmy Centrum Serwisowym Junkers Bosch. Specjalizujemy się w obsłudze urządzeń tej marki w województwie kujawsko-pomorskim nieprzerwanie od kilkunastu lat.

 

Autoryzowany serwis pomp ciepła marek Buderus, Stiebel Eltron, Nilan i Panasonic

Serwisujemy również pompy ciepła marek Buderus, Stiebel Eltron, Nilan oraz Panasonic.

 

Serwis pomp ciepła Buderus - logo Serwis pomp ciepła Stiebel Eltron - logo Serwis pomp ciepła Nilan - logo Serwis pomp ciepła Panasonic w Bydgoszczy - logo

Obowiązki posiadaczy urządzeń – Ustawa F-gazowa

Potocznie zwana Ustawa F-gazowa to zbiór przepisów, z których główne to Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 881 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 88 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000088) uchwalone na podstawie Ustawy z dnia 16 lutego 1996 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich oraz Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1996 nr 41 poz. 176 – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960410176- ).

 

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)

  • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (w skrócie: CRO) został utworzony na mocy art. 19 ww. Ustawy w Instytucie Chemii Przemysłowej (w skrócie: IChP) jako „wyspecjalizowanej jednostce”
  • Zgodnie z art. 14 ww. Ustawy operatorzy urządzeń (chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepłą, urządzeń zawierających rozpuszczalniki) zakładają w CRO „Karty Urządzenia” dla stacjonarnych urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów, FGC)

W Kartach zawarte są:

  • dane dotyczące operatora oraz dane dotyczące urządzenia/systemu wprowadzane przez osobę zakładającą Kartę w momencie zakładania Karty
  • dane o czynnościach wykonywanych na urządzeniu/systemie  wpisywane przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do wykonywania tych
    czynności (np. kontroli szczelności, serwisowania lub odzysku), ale dopiero pod wykonaniu tych czynności

Możesz zlecić nam wszelkie formalności.

Rejestracje w CRO oraz pamiętanie o wszystkich przyszłych obowiązach.